עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  
אודות
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
נושאים
אלוהים  (1)
אתאיזם  (1)
דת  (1)
ארכיון

אין אלוהים, תוצאות ניסוי

24/04/2014 00:36
גילי מ
דת, אלוהים, אתאיזם

אין אלוהים. אני די בטוח בזה. אנסה להסביר למה.


קודם כל נגדיר את אלוהים שאני טוען שאינו קיים: ישות בעלת תודעהששולטת בעולם או מתערבת בעולם (ואיננה אדם או בעל חיים כמובן). מכיוון שאלוהים זהמושג עם המון פירושים שונים לחלוטין, חשוב להבהיר שהפוסט יעסוק רק בהגדרה זו שלאלוהים. אני לא רוצה לדון כאן במשמעות המונח תודעה. הטענה שלי, בניסוח יותר פרקטי,היא שאין להתנהלות העולם מטרה הקשורה בבני אדם. יתרה מזאת – אין כוח (מחוץ לממלכתהחי) שמתערב בעולם לפי שיקולים הקשורים לבני אדם.

עליי לציין שההוכחה שאציג אינה מתמטית טהורה ואני משוכנע שהיא גם לא ההוכחההאידיאלית האפשרית מסוג זה, מבחינת יסודיות ההנחות שהיא דורשת. זוהי רק הצגה של הטיעוןהמרכזי שלי. אם יהיה לי זמן, אולי אפרט בהמשך באילו הנחות השתמשתי, ואולי אף אנסה לעדן אותן.

 

הסיבה הראשונה שאני לא סבור שישנה התערבות אלוהית בעולם היא שאין מקוםלהתערבות כזו בעולם. אף על פי שהפיסיקה של היקום ובמיוחד הביולוגיה עדיין אינןמובנות במלואן, בעולם המקרוסקופי שעל כדור הארץ שולטים חוקי פיסיקה דטרמיניסטיים(בקירוב טוב פיסיקה ניוטונית). כלומר, היקום המוכר לנו עובד תמיד לפי חוקיםידועים, שאין להם קשר לבני אדם. כל מה שנחקר אי פעם בעולם מציית לחוקים אלה. לא רקסופות ורעידות אדמה, אלא גם כל חלקי הגוף מצייתים לחוקים אלה. לכן התנהלות העולם,גם של בני האדם, מוכתבת על ידי משוואות ואין בה שום מקום להתערבות חיצונית.

את זה יש לסייג, בעיקר בגלל הפיסיקה הקוונטית, שככל הידוע לנו אינהדטרמיניסטית. שם ישנה תמיד אי וודאות אשר משאירה לכאורה מקום להשפעה במסגרת חוקיהפיסיקה. אבל בכל הניסויים שנעשו בעניין התגלו אותן הסתברויות לתוצאות, כך שלאנראית שום הכוונה של העולם בתחום זה. יתרה מכך, השפעתה של הפיסיקה הקוונטית עלתנועתם של עצמים מקרוסקופיים היא לרוב זניחה או איטית מאד. למשל – שינוי המצבהקוונטי לא יכול כמעט אף פעם להציל חולה ממוות (למעט במצב שנבנה במיוחד לשם כך,כגון ניסוי החתול של שרדניגר), חייל מכדור שנורה אליו, מטוס מהתרסקות, או להביא מישהולהצלחה במשימה כלשהי וכו'. כלומר, אי הוודאות הקוונטית משאירה לאלוהים מקום להשפעהשיכולה רק במקרים נדירים מאד להזיז עצמים מקרוסקופיים או להשפיע על חייהם של בניהאדם. כמעט בכל המקרים, העתיד הקרוב והבינוני כבר קבוע, בכל הקשור לעולם בני האדם.
העובדה שהחוקים הפיסיקליים מצייתים למשוואות האדישות לעולם בני האדם, ולא תועדמקרה אחד בו חוקים אלה לא התקיימו, מעידה כי אין תודעה המשפיעה על העולם בצורההקשורה לבני האדם.

 

הסיבה השנייה שאני לא סבור שיש אלוהים,לפחות לא כזה שהשפעתו קשורהבטובת בני האדם או בתגמול על מעשים מסוימים, היא שמבחינה פרקטית לא נראית אף פעםהשפעה כזו (גם אם היינו מניחים שיש מקום להשפעה כזו במסגרת הפיסיקה או כי העולם לאתמיד מציית לחוקי הפיסיקה). נסו לפלח את העולם לפי אמונה בדתות שונות או לפי עמידהבסטנדרטים מוסריים שונים. לא קשה לראות כי אחוזי תמותה, רמת החיים, והתנהלות העולםכלפי אוכלוסיות שונות תלויה בגורמים פיסיקליים ואנושיים ולא בשום דבר אחר. למשל –יהודים דתיים אינם ניצלים מתאונות או מחלות יותר מיהודים חילוניים. מוסלמים אינם מחלימיםמפגיעת ברק באחוזים שונים מנוצרים. הארמנים אינם זוכים בלוטו באחוזים נמוכים אוגבוהים יותר משמעותית מהדרוזים. (לא בדקתי את כל זה, אני מרשה לעצמי להניח שהייתישומע על זה אחרת).  לא ראיתי מעולם התערבותאלוהית לטובת או נגד מישהו, וגם לא פגשתי מישהו שבידו תיעוד משכנע של התערבות כזו,אף על פי שרבים מתפללים להתערבות כזו בכל יום. בוודאי שלא ראיתי שום אל מדבר או מסמן בצורה חד משמעית שום סימן לי אולמישהו אחר, או מעניש או נותן גמול בצורה הגיונית וקונסיסטנטית. ראיתי רק התרחשותפיסיקלית שניתן לייחס לה משמעויות שונות, אבל היא בפירוש לא מתאימה לתיאור פשוט שלאל מוסרי, לפי כל הגדרה של מוסר שעניינה בני אדם. 


הקוראים מוזמנים לבצע שני ניסויים פשוטים:


1) בקשו מהאל שידבר אליכם אם הוא קיים.

2) בקשו מהאל מזוודה עם מיליון דולר שתופיע פתאום בחדרכם.

אל תתעצלו, בצעו את הניסוי באמת.

אם גם הפעם לא נשמעה כל תשובה ולא הופיעה כל מזוודה, אז הנה לכם עודתוצאת ניסוי המעידה כי אין אלוהים.

 

על מנת ליישב את הסתירה הזאת, טוענים לעיתים המאמינים באלוהים כי הואלא מתגלה אלא בעניינים חשובים, או שהוא מסתיר את עצמו בכוונה על מנת לבחון אתאמונתנו. פירוש הדבר, שחיים רבים של מאמינים ושל כופרים, לפי כל דת קיימת, אינם חשוביםמספיק להתערבות אלוהית. אך אין סיבה שאל כל יכול יברור כל כך בקפידה את התערבותו.כמו כן לא ייתכן שאל יודע כל יצטרך לייצר מבחן פרקטי כדי לדעת מהי מידת אמונתו של מישהו.גם אם נניח שקיים אל שאינו כל יכול אך משפיע על העולם, העובדה שהוא לעולם אינו מתגלה בצורה מפורשת בעת האחרונהפירושה שהוא בוחן את אמונתם של כולם כל הזמן. כלומר הוא אינו יודע כל והוא מוותרעל השפעה במקרים רבים וקריטיים מבחינת בני האדם אך ורק כדי לקבל תמונת מצב מעודכנתשל מידת אמונתם בקיומו, אשר מלכתחילה לא ברור לשם מה היא נחוצה עבור ייצור חזק מהםבהרבה.

אני מניח שזו רק תחילתה של ההסתבכות בניסיון ליישב את הסתירה הזוואפשר ודאי לחדד עוד את הסתירות הנוצרות בעקבות הניסיון הזה. בכל אופן, אנו רואיםכי אין כל אל המציג את עצמו בצורה ברורה בפני מישהו ואין התערבות ברורה בעולם לפישיקולים מוסריים, לפחות אלה של הדתות הידועות. במילים פשוטות – העולם לא מתנהגכאילו שתודעה שולטת בו, היות ואלה תוצאות כל הניסויים שידועים לנו עד עכשיו, אפשרלהסיק שזה מה שקורה תמיד.

 

 

אל מול הראיות הברורות האלה לאי קיום אלוהים, הסיבה היחידה לחשובשאולי קיים אלוהים היא סיפורים אודות התערבויות של אלוהים בעבר הרחוק, התגלויותלאנשים שונים, ובאופן כללי הטענה של הרבה אנשים בעולם שיש אלוהים (ולעיתים – שהם ראואותו). אך התבוננות בתרבויות שונות מראה באופן ברור דתות ומסורות שונות, הסותרותזו את זו ופעמים רבות גם את עצמן. כלומר, גם אם היינו מניחים שקיים אל, מאמינים רביםבעולם בהכרח טועים - הם מאמינים בקיומו של אל שאין לו קשר לאל האמיתי ומקיימיםמסורת שאין לה קשר למצוות האל האמיתי. דתות כאלה קיימות כמעט בכל תרבות, ומכאןשלאנשים יש נטייה פסיכולוגית להאמין באלים שאינם קיימים ובסיפורים שקריים ולקייםמסורות שהם המציאו. אבחנה זו, שהינה מסקנה הכרחית מריבוי הדתות השונות והסותרותבעולם, מסבירה את התפוצה הרחבה של סיפורים אלה, ושוב אין סיבה להאמין באל.

 

לסיכום, התבוננות בעולם מראה שהעולם מתנהג תמיד לפי חוקי הפיסיקה(שלכל עניין אנושי הם דטרמיניסטיים בכמעט תמיד), אין כל התערבות מתועדת של היקום לטובתאו כנגד קבוצה מסוימת בעולם, ואין התגלות מתועדת של האל. הסיפורים אודות התגלותהאל בעבר סותרים את כל תוצאות הניסויים הידועים לנו ומוסברים יפה על ידי הנטייה האנושיתלהאמין באלים, שהיא מסקנה הכרחית מריבוי הדתות השונות והסותרות בעולם.

כפי שציינתי, ייתכן ואפשר לבנות את הטיעון הזה מהנחות יסודיות יותר,אך למען הפשטות והאלגנטיות הרשיתי לעצמי לוותר על מידה מסוימת של פורמליזם לוגי. הרשולי להתנצל בפני חבריי הבקיאים בפילוסופיה על כך שהטיעון אולי כבר נאמר בעבר, ואולי מתחמק משאלות פילוסופיות מסוימות. בעיניזה טיעון הגיוני ומשכנע.

דין
28/04/2014 02:26
ועדיין... מאמינים יחלקו עליך (לדוגמא: נכון שהיקום הוא דטרמיניסטי ופועל לפי חוקי הטבע, אבל מי קבע את חוקי הטבע אם לא אלוהים). במילים אחרות, אתה משכנע את המשוכנעים...
גילי
06/05/2014 16:57
מן הסתם רוב האנשים לא משנים את דעתם בקלות, אבל אני חושב שהצגתי טיעון די משכנע.
כתיבת תגובה:
שמכם:

אימייל:

קישור:

תגובה:


הקלד את המספר המופיע בתמונה: